2 % z dane

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2 % z dane kliknite tu: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17052

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane kliknite tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Občianske združenie VZDELÁVANIE–VEDA–VÝSKUM je v súčasnosti naďalej zaregistrované v notárskom registri oprávnených právnických osôb a uchádza sa o priazeň všetkých, ktorí sa rozhodnú poukázať v roku 2017 príslušný podiel zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016.

Získané finančné prostriedky občianske združenie využije na zakúpenie softvérových a hardvérových prostriedkov na podporu vlastných vedeckovýskumných aktivít v rámci riešenia projektov a skvalitnenie vydavateľskej ponuky medzinárodných vedeckých časopisov

Information Technology Applications Aplikácie Informačných technológií

a

Journal of Knowledge Society/Časopis znalostní společnosti .

 

Informácie nájdete aj na stránkach

http://rozhodni.sk/institution/obcianske-zdruzenie-vzdelavanie-veda-vyskum/ 

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17052

http://www.zoznam.sk/firma/3114854/Obcianske-zdruzenie-VZDELAVANIE-VEDA-VYSKUM-Bratislava     

 

Základné údaje o občianskom združení sú v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno alebo názov
12 Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo
13 85101 Bratislava, Andrusovova 5
Právna forma
14 Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
15 42255180 /

/Časové lehoty na poukázanie 2 % zo zaplatenej dane:  http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

Tel. č.(+421) 0948 048 203​
E-mailvvv.esr@gmail.com
Bankové spojenie: TATRA BANKA Bratislava
Č. účtu: 2922863733/1100
IBAN kód: SK56 1100 0000 0029 2286 3733
SWIFT: TATR SK BX
IČO: 42255180