Napíšte nám

Vážení priatelia,
budeme radi, keď sa stanete spolutvorcami našich
aktivít formou:
- námetov a účasťou v našich projektoch,
- námetov a príspevkov do nášho medzinárodného
vedeckého časopisu,
- poukázania 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmu.
V prípade, že Vás tieto formy ponúkanej spolupráce
oslovili, prosíme, napíšte na našu e-mailovú adresu:
vvv.esr@gmail.com