Historia

Občianske združenie VZDELÁVANIE–VEDA–VÝSKUM
ďakuje všetkým, ktorí poukázali v rokoch 2013 a 2014
2% zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech
občianskeho združenia.

Občianske združenie je registrované v Zozname
prijímateľov 2% z dane na rok 2014 a bude sa uchádzať
o Vašu priazeň aj v roku 2015.

Získané finančné prostriedky občianske združenie využije
na podporu vzdelávacích aktivít, riešenia projektov,
zakúpenie softvérových a hardvérových prostriedkov
a skvalitnenie vydavateľských aktivít medzinárodného
vedeckého časopisu Information Technology
Applications/Aplikácie Informačných technológií.