Podporujeme aktivity

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA- VÝSKUM  podporuje viaceré aktivity detaily nájdete v ďalších položkách menu