Odborné diskusie

Dňa 19.5.2017 občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM organizovalo odbornú diskusiu s Andrejom Sabličom (http://www.noveslovo.sk/blog/Blog_pouzivatela_Andrej_Sablic) na tému Konkurenčná ekonomika vs ekonomika spolupráce. Účastníci diskusie prijali Vyhlásenie (v prílohe), ktoré bolo odoslané predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR.