Odborné semináre

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM je spolorganizátor seminára na tému

Vývoj procesorov - od mini po superpočítače

Prezentácia s názornými ukázkami zo zbierky procesorov počítačového múzea
Dátum: 12.6.2018
Čas: 17.00
Miesto: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku pri VS SAV Bratislava
http://www.vystava.sav.sk 

Fotogaléria: