SVEDECTVÁ OBDOBÍ

SPRIEVODNÉ SLOVO ...

Vážení čitatelia,
dostáva sa k Vám publikácia, v ktorej sú nevšedným spôsobom spracované životné osudy jednej zo slovenských rodín počas ôsmych generácií. Príbeh rodov autora diela je iste len jedným z podobných príbehov a osudov aj iných slovenských rodov. Dodržiavajúc historické fakty, na pozadí rodinnej ságy, sa snaží netradičným, no presvedčivým spôsobom vykresliť postoje jednoduchého človeka k dobe a rozhodujúcim historickým a politickým udalostiam našich národných dejín v 19. a 20. storočí. Do stredu príbehu nepostavil interpretáciu obdobiami prispôsobeného výkladu našich národných dejín, ale obraz života ľudí, ktorých doba nemilosrdne vtiahla do svojej moci, a ktorí podávajú svedectvo o obdobiach, napísané vlastnými životnými príbehmi. Svedectvo o ušľachtilosti myšlienok a skutkov ľudí, ktorých krédom bolo prostredníctvom pracovitosti a čestnosti pripravovať lepší život pre svojich potomkov. Je to svedectvo jednoduchých ľudí o dobe, v ktorej žili a o živote v plynúcom čase a je vo všetkých príbehoch, ktoré obsahuje predkladaná výnimočná kniha. Výpovede slovenskej rodiny niekoľkých generácií nepodliehali žiadnym politickým tlakom ani meniacim sa schémam historikov, preto sú autentické a pravdivé. Aj dnešnému čitateľovi môže publikácia poskytnúť primeranú predstavu o osudoch Slovákov. S týmto odkazom publikáciu vyprevádzame na cestu k čitateľovi.

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

Ing. Michal Grell, CSc.