2. Vedecký veľtrh 2017

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA-VÝSKUM sa 14. septembra 2017 zúčastnilo na 2. vedeckom veľtrhu, ktorý sa uskutočnil na námestí EUROVEA v Bratislave. Podujatie, ktorého sa zúčastnilo takmer 50 subjektov, organizovala nezisková organizácia Veda nás baví formou zábavných interaktívnych aktivít v každom stánku zúčastnených organizácií, ale aj s bohatým a zaujímavým programom na hlavnom pódiu. V našom stane č. 25 Fakulta informatiky PEVŠ v Bratislave predvádzala modely LEGO robotov, s možnosťou zapojenia sa prítomných detí. Veľký záujem bol aj o informácie o študijných možnostiach aplikovanej informatiky na fakulte. Stredom pozornosti boli aj naše spoločné aktivity vo vydávaní medzinárodného vedeckého časopisu Aplikácie informačných technológií. So záujmom sa stretli aj publikácie, ktoré boli s podporou nášho občianskeho združenia vydané: Politický a štátotvorný význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície a SVEDECTVÁ OBDOBÍ. Predmetom prezentácie nášho občianskeho združenia boli aj výsledky v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce s Katedrou podnikových financií FPM EU v Bratislave, najmä model HGN na meranie podnikovej netto účinnosti, za účasti vedúceho katedry doc. Ing. Eduarda Hyránka, PhD. Prezentovali sme aj model vývoja HDP na základe spotreby elektrickej energie, ktorý môže byť užitočný pre firmy/organizácie v procesoch rozhodovania, plánovania a podporných ekonomických analýz. Náš stan navštívili aj prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc., s ktorým sme diskutovali pri šálke kávy o zaujímavých problémoch aplikovanej makroekonómie a Sylvia Práznovská koordinátorka aktivity FLL na Slovensku. Účasť na vedeckom veľtrhu bola aj príležitosťou na nadväzovanie kontaktov, napr. so zástupcom SPŠE v Piešťanoch, Ing. Jozefom Dragulom, o možnostiach spolupráce pri poskytovaní vzdelávacích programov v oblasti informatiky. Naše občianske združenie hodnotí účasť na 2. vedeckom veľtrhu prínosne a pozýva týmto záujemcov do nášho stanu aj na budúci rok.