LEGO - roboty

FIRST LEGO League na Slovensku - Petržalka

Dátum:  11. január 2018

Organizátor: Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Kontakt: Ing. Juraj Štefanovič, PhD., juraj.stefanovic@paneurouni.com

Miesto konania turnaja: Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., Občianske združenie VZDELÁVANIE–VEDA–VÝSKUM, Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

Viac info tu  

Občianske združenie VZDELÁVANIE-VEDA- VÝSKUM  podporilo aktivity LEGO - roboty.

Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.